Vinsta Företagsgrupp
Området - historik

Ikon

 

Från 1500-tals gård till företagsområde

Vinsta Gård

Stadsdelen har fått sitt namn efter byn Vinsta. Säkra belägg på namnet är kända först från 1500-talet (Winsta 1586, Windesta 1595). Platsen har varit bebodd ända sedan bronsåldern. Vinsta tillhörde 1562 Svante Stures lantbogods.

På 1640-talet lät riksrådet Karl Bonde uppföra Hässelby slott. Från mitten av 1600-talet räknades Vinsta till Hässelby. Gården Vinsta var en av de största gårdarna i trakten och hade under sig ett stort antal torp och lägenheter, däribland Plaisiren, Björnboda och Ivarskärr.
Hässelby Slott
1931 köpte Stockholms Stad slottet främst för att komma åt de omfattande markområdena. På stadens mark närmast Vällingby planlade man ett industriområde, Johannelund, för att ge möjlighet för invånarna i omgivande stadsdelar att få arbete nära sitt hem. ABC-staden föddes - Arbete, Bostäder Centrum. Gatu- och kvartersnamnen i området hänför sig till kategorien "krossen" efter gatukontorets stenkross som fanns här mellan 1950 och 1970.
Skylt Under åren har många stora och välkända företag varit verksamma i området. Vid 90-talets början ökade utflyttningen från området.För att bibehålla områdets attraktionskraft som ett väl fungerande område skapades två viktiga förutsättningar 1995.
Företagsföreningen Vinsta Företagsgrupp bildades och kvalitets- och miljöprojektet "Vinsta Vinner" startade. Huvudsyftet vara att få till stånd en allmän upprustning, skapa attraktivitet och ge området en ny profil. En rad åtgärder genomfördes bl.a. namnbyte till Vinsta företagsområde. I projektet har företag i Vinsta, fastighetsägare, Företagsgruppen och staden genom SML, (numer Stockholm Business Region), samarbetat. Från 1997 har Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning aktivt deltagit i detta arbete.


Tillbaka till startsidan
tel. 08-739 24 80, e-post